• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  on-line

  Giải thích VN: Một việc sửa chữa, thử hay tương tự như thế được tiến hành không ảnh hưởng tới vận [[hành. ]]

  Giải thích EN: Of a repair, test, or the like, performed without interrupting an operation. Thus, on-line maintenance.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X