• Thông dụng

  Động từ

  To take root
  bắt rễ trong quần chúng công nhân
  to take root in the masses of workers
  To pick out and train into a stalwart supporter
  tìm bần cố nông khổ nhiều thù sâu với địa chủ để bắt rễ
  to pick out as future stalwart farm-hands or poor peasants having greatly suffered or harbouring a deep hatred for landlords
  thẩm tra một đối tượng bắt rễ
  to screen a future stalwart

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X