• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  model basin

  Giải thích VN: Một bình nước sử dụng để thử thủy động lực học của các mẫu đo của tàu thủy, tàu thủy phi hay tương tự như [[vậy. ]]

  Giải thích EN: A tank of water used for hydrodynamic tests on scale models of ships, seaplanes, and the like.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X