• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  wire

  Giải thích VN: Một nhóm các dây như vậy được bện với nhau để trần hoặc phủ chung một lớp cách [[điện. ]]

  Giải thích EN: A group of such strands, clustered together and either left bare or covered with a common insulator.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X