• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  regular lay

  Giải thích VN: Cách bố trí của một dây cáp trong đó các dây trong được xoắn lại với nhau theo hướng ngược với dây [[bện. ]]

  Giải thích EN: The lay of a rope in which wires in a strand are twisted opposite to the direction of the strand itself.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X