• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  executive
  governor
  handler
  bộ điều hành băng
  tape handler
  bộ điều hành danh sách nguồn
  source list handler
  bộ điều hành kiểm tra kênh
  channel check handler
  bộ điệu hành kiểm tra kênh
  channel check handler
  bộ điều hành kiểm tra máy
  machine check handler
  bộ điều hành ngắt
  interrupt handler
  bộ điều hành ngắt mức hai
  second level interruption handler
  bộ điều hành ngắt mức một
  first level interruption handler
  bộ điều hành ngoại lệ
  exception handler
  supervisor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X