• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  CCU (communications control unit)
  communication control unit
  communication controller
  bộ điều khiển truyền thông tích hợp
  ICC (integratedcommunication controller)
  bộ điều khiển truyền thông tích hợp
  integrated communication controller (lCC)
  communication driver
  communications control unit (CCU)
  communications controller
  Bộ điều khiển truyền thông (SNA)
  Communications Controller (SNA) (COMC)
  bộ điều khiển truyền thông bằng âm thanh
  Audio Communications Controller (ACC)
  bộ điều khiển truyền thông cục bộ
  Local Communications Controller (LCC)
  Bộ điều khiển truyền thông ISDN
  ISDN Communications Controller (ICC)
  communications handler
  DDC (data communication controller)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X