• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dissipative muffler

  Giải thích VN: Thiết bị được thiết kế để hấp thụ âm thanh khi khí [[qua. ]]

  Giải thích EN: A device designed to absorb sound when a gas is passed.

  exhaust muffler
  exhaust silencer
  muffler
  bộ giảm thanh xả khí
  exhaust muffler
  silencer
  bộ giảm thanh ống xả
  exhaust port silencer
  bộ giảm thanh xả khí
  exhaust silencer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X