• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  gasifier

  Giải thích VN: Một bộ phận sản xuất khí, đặc biệt dùng cho việc sane xuất khí tổng hợp từ than [[đá. ]]

  Giải thích EN: A unit for the production of gas, especially synthesis gas from coal.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X