• Thông dụng

  To force, to coerce (nói khái quát)
  bị bức bách phải làm
  to be coerced into working
  (khẩu ngữ) Pressing, urgent
  công việc bức bách một phút cũng không chậm trễ được
  a pressing job permitting not even one minute's delay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X