• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  sun effect

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  solar radiation
  áp suất bức xạ mặt trời
  solar radiation pressure
  bức xạ mặt trời tổng cộng
  global solar radiation
  năng lượng bức xạ mặt trời
  solar radiation energy
  sự thử bức xạ mặt trời
  solar radiation test
  vật liệu dễ bị hỏng do bức xạ mặt trời
  material susceptible to damage from solar radiation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X