• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  triaxial

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  three-axis
  bộ chỉ báo ba trục (tàu trụ)
  three-axis indicator
  sự làm ổn định ba trục (tàu trụ)
  three-axis stabilization
  sự định hướng ba trục
  three-axis orientation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X