• Thông dụng

  Động từ

  To imply
  bao hàm nhiều ý nghĩa
  to imply much significance
  tự do không nhất thiết bao hàm trách nhiệm
  freedom does not necessarily imply responsibility
  sáng tác văn nghệ nào cũng bao hàm một thái độ hội nhất định
  any work of art implies a certain social attitude

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  comprehend
  contain
  include
  inclusion
  inclusive
  involve

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  contain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X