• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  barrier curb

  Giải thích VN: Một thanh ngáng ngang đường độ cao đủ để không cho các xe đi [[qua. ]]

  Giải thích EN: A curb high enough to hold back vehicles.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X