• Thông dụng

  Danh từ

  Big cooking pot
  bung nấu bánh chưng
  a cooking pot for glutinous rice square cakes

  Động từ

  To burst open
  thúng đã bung vành
  the rim of the basket has burst
  chiếc bung ra lửng trên không
  the parachute has burst open and is now hanging in the air
  To boil to a pulp
  bung ngô
  to boil maize to a pulp
  bung
  egg-plant boiled soft

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X