• Thông dụng

  Danh từ
  Rake

  Động từ

  To rake
  cào đất
  to rake the ground
  cào cho sạch cỏ
  to rake the weeds clean
  To scratch
  bị mèo cào
  to be scratched by a cat
  quần áo bị gai cào rách
  clothes torn by thorns
  To gnaw
  đói cào ruột
  gnawed by hunger

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X