• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  folding casement
  folding sash
  flap gate

  Giải thích VN: Cửa sử dụng các bản lề đầu cánh cửa, thể quay để đóng cửa hoặc mở [[cửa. ]]

  Giải thích EN: A gate that uses hinges at the top of the gate to rotate around for opening and closing. Also, PIVOT LEAF GATE.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X