• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  paddle
  stirrer blade
  stirring arm

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  blade
  cánh khuấy dạng bơi chèo
  blade stirrer
  mixer arm
  paddle
  stirrer
  cánh khuấy dạng bơi chèo
  blade stirrer
  cánh khuấy loại cào
  rake stirrer
  cánh khuấy loại chong chóng
  propeller stirrer
  cánh khuấy sữa
  milk stirrer
  cánh khuấy sữa vôi
  lime stirrer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X