• Thông dụng

  Tính từ

  Balanced, well-proportioned
  nền kinh tế cân đối
  a balanced economy
  thân hình cân đối
  a well-proportioned body
  phát triển chăn nuôi cho cân đối với trồng trọt
  to develop breeding and growing of crops in a balanced way

  Động từ

  To balance
  cân đối kế hoạch lao động với kế hoạch sản xuất
  to balance the manpower-using plan and the production plan

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  symmetric

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  symmetry

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X