• Thông dụng

  Động từ

  To recommend
  Hồ Chủ tịch luôn căn dặn chúng ta phải giữ gìn phát huy truyền thống đoàn kết
  President HoChi Minh used to recommend us to preserve and develop our tradition of national unity
  căn dặn từng li từng
  to make careful recommendations

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X