• Thông dụng

  Động từ

  To brave death
  xông vào phá kho bom của địch với tinh thần cảm tử
  to attack an enemy bomb depot in a death-braving spirit
  đội cảm tử
  a suicide squad

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  inductive reactance

  Giải thích VN: Sự cản trở dòng điện xoay chiều do cảm ứng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X