• Thông dụng

  Động từ

  To sing the praise of, to extol
  ca ngợi cảnh đẹp của đất nước
  to sing the praise of the country's beautiful sceneries
  bài thơ ca ngợi người lao động
  a poem in praise of labourers
  một hành động đáng ca ngợi
  a praiseworthy deed

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X