• Thông dụng

  To be implicated in
  kẻ can dự vào vụ cướp đã bị bắt
  the man implicated in the robbery has been arrested
  (khẩu ngữ) (dùng trước gì, trong câu nghi vấn hoặc phủ định) To have something to do with
  việc của can dự đến anh
  that is his business, has it anything to do with you?; that's his business and none of yours

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  interfere
  intervention

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X