• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  ancon

  Giải thích VN: Một cấu trúc côngxon hoặc thanh đỡ hình cuộn dùng để đỡ mái đua phía trên cửa ra vào hoặc cửa [[sổ. ]]

  Giải thích EN: A scrolled bracket or console that supports a cornice above a door or window.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X