• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  beam at one end
  beam fixed at one end
  bracket
  cần trục kiểu côngxon
  bracket crane
  côngxon góc
  angle bracket
  giá côngxon đỡ
  support bracket
  giàn giáo côngxon
  bracket scaffold
  mái hắt côngxon
  bracket cornices
  máy khoan côngxon
  bracket-drilling machine
  cantilever
  bạc nước dạng côngxon
  cantilever-type drop
  cách côngxon
  cantilever span
  cần trục côngxon
  cantilever crane
  cầu (dầm) côngxon
  cantilever bridge
  cầu côngxon
  cantilever arch bridge
  cầu côngxon
  cantilever bridge
  cầu côngxon chạy trên
  cantilever bridge
  cầu dầm côngxon
  cantilever beam bridge
  cầu dầm côngxon
  cantilever girder bridge
  cầu giàn-côngxon
  cantilever frame bridge
  cấu kiện côngxon đứng
  vertical cantilever element
  cầu thang côngxon
  cantilever staircase
  cầu vòm côngxon
  arch cantilever bridge
  chậu kiểu côngxon
  cantilever water-closet bowl
  chiều dài côngxon
  length of cantilever
  côngxon tròn
  circular cantilever
  côngxon tròn
  ring cantilever
  côngxon đối trọng
  counterweight cantilever
  dầm côngxon
  cantilever (ed) beam
  dầm côngxon
  cantilever beam
  dầm côngxon
  cantilever girder
  dầm nóc côngxon
  cantilever crossbar
  giàn côngxon
  cantilever truss
  giàn dầm côngxon
  cantilever beam truss
  hệ mái dây hai côngxon
  double-cantilever cable roof system
  khẩu độ côngxon
  cantilever span
  khung côngxon
  cantilever frame
  khung côngxôn
  cantilever frame
  mái côngxon
  cantilever roof
  máy kiểu côngxon xoay
  rotating cantilever beam-type machine
  mômen côngxon
  cantilever moment
  một côngxon
  single-cantilever
  nhịp côngxon
  cantilever span
  phương pháp côngxon cứng
  rigid cantilever method
  phương pháp tính khung côngxon
  cantilever method of frame design
  rầm côngxon
  cantilever beam
  rầm côngxon
  cantilever girder
  sự lắp kiểu côngxon
  cantilever erection
  tấm chìa côngxon
  cantilever span
  tấm đua côngxon
  cantilever span
  thử độ bền dầm côngxon
  testing for cantilever strength
  trụ côngxon
  cantilever support
  tường chắn côngxon
  cantilever retaining wall
  tường côngxon (tường chắn)
  cantilever wall
  vỏ côngxon
  cantilever shell
  cantilevered
  chậu côngxon
  cantilevered W.C .bowl
  dầm côngxon
  cantilevered beam
  hệ thống mái dây côngxon
  cantilevered cable roof system
  kết cấu congxon
  cantilevered structures
  mái đua kiểu côngxon
  cantilevered slab
  console
  bàn côngxôn
  console table
  corbel
  côngxon (bên trong) thân ống khói
  internal brick corbel (supportinglining of chimney stack)
  côngxon đá
  stone corbel
  flange
  overhang
  sự lắp cân bằng kiểu côngxon
  balanced erection by overhang
  overhanging
  projection
  support
  giá côngxon đỡ
  support bracket
  trụ côngxon
  cantilever support
  suspender

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X