• Thông dụng

  To pay attention to
  chú ý nghe thầy giảng bài
  to pay attention to the teacher's explanations
  chú ý phía trước xe
  attention! there is a car coming
  To be constantly concerned with
  chú ý dạy dỗ con cái
  to be constantly concerned with one's children's education

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  attention
  in view of
  notice
  observational
  observe
  to take notice
  intent

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  pay attention to (to...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X