• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  heat insulating material
  heat insulating substance
  heat-insulating material
  insulant
  chất cách nhiệt tự nhiên
  natural insulant
  insulating material
  chất cách nhiệt dạng điền đầy
  fill insulating material
  chất cách nhiệt nạp đầy khí
  gas-permeated insulating material
  chất cách nhiệt tự nhiên
  natural insulating material
  chất cách [[[nhiệt]]
  insulating material [substance]
  insulating product
  insulating substance
  insulation
  chất cách nhiệt isoflex
  isoflex insulation material
  tính chất cách nhiệt
  thermal insulation properties
  trở ẩm của chất cách nhiệt
  insulation moisture resistance
  insulator
  sealer
  thermal insulating material

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X