• Thông dụng

  To interlace
  mạng nhện chằng chịt
  an interlacing cobweb
  dây thép gai chằng chịt
  interlacing barbed wire
  mặt rỗ chằng rỗ chịt
  a very thickly pock-marked face
  những mối liên quan chằng chịt phức tạp
  complex and interlacing connections

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X