• Thông dụng

  Động từ

  To leave
  chừa lối ra vào
  to leave room for going in and out
  chừa lề hơi rộng
  to leave a little too big margin
  To leave alone, to spare
  chừa mặt ra
  leave him alone
  chẳng chừa một ai
  to spare no one
  To give up
  chừa rượu
  to give up drinking
  đánh chết nết không chừa
  The leopard cannot change its spot; What is bred in the bone will come out in the flesh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X