• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  differential extraction

  Giải thích VN: Một trường hợp giới hạn về mặt thuyết của chiết dòng cắt trong một thùng đơn. Việc cấp liên tiếp nhiên liệu vào sản phẩm hỗn hợp tinh [[khiết. ]]

  Giải thích EN: A theoretical limiting case of crosscurrent extraction in a single vessel. Feed is continuously processed into product and pure solvent.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X