• Thông dụng

  Would better
  làm hay không làm chi bằng thảo luận lại cho kỹ
  to do or not to do, we'd better put it to discussion again

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X