• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  gage
  gradate
  grade
  sự chia độ
  grade measure
  graded
  graduated
  bình chia độ
  graduated flask
  dung lượng phần chia độ
  graduated capacity
  kính lọc chia độ
  graduated filter
  ống pipet chia độ
  graduated pipette
  vành chia độ
  graduated circle
  vành chia độ
  graduated collar
  graduation
  sự chia độ (theo hệ 60)
  sexagesimal graduation
  thang chia độ chính
  major graduation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X