• Thông dụng

  Động từ

  To occupy
  chiếc tủ lớn choán một góc của gian phòng
  the big wardrobe occupies a corner of the room
  họp thiếu chuẩn bị choán nhiều thời giờ
  an ill-prepared meeting occupies much time
  To encroach upon, to usurp
  ngồi choán chỗ
  to encroach upon another person's seat
  choán quyền
  to usurp power

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X