• Thông dụng

  Động từ

  To glide headlong, to creep
  chuột chui vào hang
  the rat crept into its hole
  To sneak in
  bọn phá hoại chui vào các tổ chức cách mạng
  saboteurs sneak into revolutionary organizations
  To cede (a card)
  chui vào sừng trâu
  to get oneself into a fix

  Tính từ

  Contraband,of illicit still
  mua chui
  to buy contraband goods
  rượu chui
  alcohol of an illicit still, moonshine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X