• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  upward
  áp lực dưới lên
  upward pressure
  áp lực từ dưới lên
  upward pressure
  luồng không khí từ dưới lên
  upward current of air
  mối hàn từ dưới lên
  upward weld
  sự hàn (từ dưới) lên
  upward welding
  sự hàn nghiêng từ dưới lên
  upward welding in inclined position
  sự hàn đứng từ dưới lên
  vertical upward welding
  tính tương thích dưới lên
  upward compatibility
  tương thích dưới lên
  upward compatible

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X