• Thông dụng

  Động từ.
  to conduct heat.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  conduction
  dẫn nhiệt dòng xoáy
  eddy conduction
  dẫn nhiệt dòng xoáy
  eddy heat conduction
  dẫn nhiệt điện tử
  electron conduction
  hệ số dẫn nhiệt
  coefficient of thermal conduction
  khả năng dẫn nhiệt
  capacity of heat conduction
  làm lạnh bằng dẫn nhiệt
  conduction cooling
  phương trình dẫn nhiệt
  heat conduction equation
  sự dẫn nhiệt
  heat conduction
  sự dẫn nhiệt
  thermal conduction
  sự truyền nhiệt do dẫn nhiệt
  heat transfer by conduction
  tổn thất do dẫn nhiệt
  heat conduction losses
  truyền nhiệt bằng dẫn nhiệt
  conduction hear transmission
  truyền nhiệt bằng dẫn nhiệt
  conduction heat transfer
  truyền nhiệt bằng dẫn nhiệt
  conduction heat transfer [transmission]
  định luật dẫn nhiệt Fourier
  Fourier law of heat conduction
  độ dẫn nhiệt
  conduction of heat
  độ dẫn nhiệt
  heat conduction
  độ dẫn nhiệt
  thermal conduction
  heat conduction
  dẫn nhiệt dòng xoáy
  eddy heat conduction
  khả năng dẫn nhiệt
  capacity of heat conduction
  phương trình dẫn nhiệt
  heat conduction equation
  tổn thất do dẫn nhiệt
  heat conduction losses
  định luật dẫn nhiệt Fourier
  Fourier law of heat conduction
  heat-conducting
  thermal conduction
  hệ số dẫn nhiệt
  coefficient of thermal conduction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X