• Thông dụng

  (vật lý) Anisotropic.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  aelotropic
  anisotropic
  chất dị hướng
  anisotropic materials
  nam châm dị hướng
  anisotropic magnet
  nền dị hướng
  anisotropic foundation
  ống dẫn sóng dị hướng
  anisotropic waveguide
  tính dẫn dị hướng
  anisotropic conductivity
  tính dẫn điện dị hướng
  anisotropic conductivity
  tinh thể dị hướng
  anisotropic crystal
  vật dị hướng
  anisotropic body
  vật thể dị hướng
  anisotropic body
  vỏ dị hướng
  anisotropic shell
  đá dị hướng
  anisotropic rock
  đĩa dị hướng
  anisotropic disk
  anomalous
  nonisotropic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X