• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  depth marker

  Giải thích VN: Một tấm nhỏ dùng để phân biệt bề mặt tuyết bị tuyết mới rơi bao [[phủ. ]]

  Giải thích EN: A thin board used to distinguish snow or ice surface that has been completely covered with freshly fallen snow.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X