• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  electrical insulator
  insulator
  dụng cụ cách điện kim loại
  metallic insulator
  dụng cụ cách điện rắn (làm bằng chất rắn)
  solid insulator
  dụng cụ cách điện từ xa
  standoff insulator

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  isolator
  dụng cụ cách điện treo
  suspension isolator

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X