• Thông dụng

  Động từ
  to call up; to telephone to

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dialing
  give a ring
  making phone calls
  phone
  telephone
  cuộc gọi điện thoại
  telephone call
  người gọi điện thoại
  telephone user
  phòng gọi điện thoại
  telephone kiosk
  phòng gọi điện thoại
  telephone-booth
  tình trạng cuộc gọi điện thoại
  telephone call state

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  call up (to ...)
  phone card
  ring up

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X