• Thông dụng

  As a makeshift, provisionally.
  Băng gọi
  To dress form's sake, provisionally the wounds
  For form's sake, perfunctorily.
  Làm gọi
  To do something perfunctorily.
  Ăn gọi mấy miếng để khỏi làm mất lòng chủ
  To eat a few bits for form's sake not to offend the host.

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  call
  name

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X