• Thông dụng

  Pincers's handle, pincer' jaw.
  Cặp thanh sắt nung đỏ vào gọng kìm
  To grip a red hot iron rod between the jaws of a pair of pincers.
  Pincer movement.
  Tấn công đồn địch bằng hai gọng kìm
  To attack an ennemy post with a pincer movement.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  prongs of pincers

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X