• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  longleaf pine

  Giải thích VN: Loại gỗ nặng, cứng của cây thông dài, sử dụng rộng rãi cho gỗ làm mộc. Cũng như, gỗ thông [[Georgia. ]]

  Giải thích EN: The hard, heavy wood of this tree, widely used for timber. Also, Georgia pine.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X