• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  missanda

  Giải thích VN: Loại gỗ cứng, thô của các cây loài Erythophleum gineense loài E. ivorense châu Phi, sử dụng trong các công trình xây dựng [[lớn. ]]

  Giải thích EN: The hard, coarse wood of the Erythophleum gineense and E. ivorense trees of Africa, used for heavy construction.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X