• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  drift wood
  gorgerin

  Giải thích VN: Phần đường viền trên cổ của một cấu trúc đầu cột hoặc một chi tiết hình thành đường nối giữa phần thân cột [[cột. ]]

  Giải thích EN: The neckline portion of a capital of a column, or a feature that forms the junction between a shaft and its capital. Also, NECKING.

  open cut

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  connecting skirt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X