• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  roble

  Giải thích VN: Gỗ của nhiều cây khác nhau thuộc họ sồi Bắc Nam Mỹ, đặc biệt sồi trắng Quercu lobata [[Califonia. ]]

  Giải thích EN: The wood of various North and South American trees of the oak and beech families, especially the California white oak, Quercus lobata.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X