• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  tulipwood

  Giải thích VN: 1.Loại gỗ màu sáng, nhẹ của cây hoa tulip sử dụng cho tủ ngăn. 2.Loại gỗ màu đốm hay [[sọc. ]]

  Giải thích EN: 1. the soft, light-colored wood of the tulip tree, used for cabinetwork.the soft, light-colored wood of the tulip tree, used for cabinetwork. 2. any of various striped or variegated woods of other trees.any of various striped or variegated woods of other trees.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X