• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ga (gallium)
  gallium
  bộ đổi đèn hai cực acxenit gali
  gallium arsenide diode-mixer converter
  chất bán dẫn asen gali
  gallium arsenic semiconductor
  chíp gali asenua
  gallium arsenide chip
  gali asenua
  gallium arsenide (GaAs)
  laze gali asenua
  gallium arsenide laser
  mạch logic gali asenua
  gallium arsenide logic
  phốt pho asen gali
  Gallium Arsenide Phosphide
  pin mặt trời gali asenua
  gallium arsenide solar cell
  tranzito trường asenua gali
  gallium arsenide field-effect transistor (GaAsFET)
  đế gali asenua
  gallium arsenide substrate
  đi-ốt bộ khuếch đại tham số gali asenua
  gallium arsenide parametric amplifier diode
  đi-ốt gali asenua
  gallium arsenide diode
  gallium (Ga)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X