• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  cutout or cut-out

  Giải thích VN: Giá trị dùng để mở mạch khi đạt được nhiệt độ hoặc áp suất cho [[trước. ]]

  Giải thích EN: A value that is used to open a control circuit when a certain temperature or pressure is reached.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X