• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  gust
  cơn gió giật
  gust (ofwind)
  giản đồ V-n gió giật
  gust envelope
  giản đồ V-n gió giật
  gust V-n diagram
  giới hạn tải gió giật
  gust load limit
  hệ số tải gió giật
  gust load factor
  khóa chống gió giật
  gust lock
  khoảng građient gió giật
  gust gradient distance
  thời gian hình thành gió giật
  gust formation time
  vận tốc gió giật danh nghĩa
  nominal gust velocity
  đợt gió giật
  gust (ofwind)
  đường bao gió giật
  gust envelope
  đường bao gió giật
  gust V-n diagram

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X